POLITICI DE CONFIDENŢIALITATE

SECURITATEA şi PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice NECTAMOB SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este: reclamă, marketing şi publicitate. Scop, de altfel declarat al site-ului mobyland.ro. Informaţiile din formularul de înscriere sunt necesare pentru a vă trimite confirmarea comenzilor, a voucherelor, anunţarea reducerilor în curs, etc., în nici un caz nu vor fi furnizate unei terţe părţi.

Datele prelucrate de noi sunt exclusiv cele furnizate de dumneavoastră.  Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind însă necesare la prelucrarea cererii dvs. şi onorarea serviciilor oferite de noi. Refuzul dvs. de a ne oferi datele solicitate determină imposibilitatea noastră de a vă oferi serviciile solicitate. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator – NECTAMOB SRL şi sunt comunicate numai următorilor destinatari:

– parteneri contractuali ai operatorului;

– furnizori de servicii şi bunuri;

– societăţi bancare;

– autorităţi publice (numai în cazul în care acestea o cer pentru derularea unui act administrativ sau de justiţie).

Doriţi să primiţi informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de NECTAMOB SRL – prin mobyland.ro? –DA   –NU

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, prin poştă, pe adresa societăţii noastre. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Site-ul www.mobyland.ro foloseşte măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greşite a informaţiilor care se află în controlul societăţii. În cazul pierderii de informaţii cauzate de „bug”-uri sau erori ale soft-ului cu care este conceput şi găzduit site-ului mobyland.ro, societatea nu-şi asumă nici o responsabilitate.

Măsuri luate pentru asigurarea securităţii prelucrării datelor personale.

NECTAMOB S.R.L., ia toate măsurile tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

1. Utilizatorii care au acces la baza de date a informaţiilor cu caracter personal sunt doar cei desemnaţi de conducerea societăţii, fiecare dintre aceştia acceseaza baza de date cu propriul nume de cont şi parolă. Toţi utilizatorii sunt obligaţi să păstreze confidenţialitatea datelor la care au acces, iar la fiecare terminare de sesiune în baza de date vor închide sesiunea. În cazul în care unul sau mai mulţi utilizatori sunt revocaţi din diverse motive conturile de acces se suspendă automat.

2. Utilizatorii accesează datele cu caracter personal numai pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.

3. Computerele de la care se acceseaza baza de date a informaţiilor cu caracter personal sunt parolate, au implementate soluţii de protecţie antivirus, antispam şi firewall updatate la zi.

4. Imprimarea datelor cu caracter personal se realizează numai de către utilizatorii autorizaţi pentru această operaţiune şi numai în scopuri cerute de legile în vigoare.

Revizuirea Politicii de Confidenţialitate

NECTAMOB S.R.L., în calitate de autor/ proprietar/ administrator al website-ului www.mobyland.ro poate, în orice moment şi fără notificare prealabilă, să revizuiască Politica de Confidenţialitate prin actualizarea ei. Aşadar, aveti obligaţia, periodic, să vizitaţi această pagină în vederea luării la cunoştinţă a noutăţilor apărute în cuprinsul său.

NECTAMOB S.R.L. este înscrisă în registrul de date cu caracter personal sub nr. ……. la AUTORITATEA NATIONALA DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL.

–––––––––––

Observaţie:

*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;

*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.